หลักวิธีพูดบรรยายเหตุการณ์

                ในการพูดบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น หลักสำคัญอยู่ที่การพูดให้สมจริงและตรงไปตรงมา การพูดในลักษณะบรรยายเหตุการณ์มีวิธีดังต่อไปนี้

                ๑.  พูดเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่ที่พูดและจำนวนผู้ฟัง

                ๒.  พูดให้คล่องและออกเสียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะตัว ร , ล หรือตัวควบกล้ำต้องออกเสียงให้ชัดเจน

                ๓.  ออกเสียงให้เหมาะกับเนื้อหาหรืออารมณ์ตามท้องเรื่อง เช่น อาจมีการเน้นเมื่อถึงตอนสำคัญ   ลดเสียงลงเมื่อจะเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง หยุดหรือเว้นช่วงจังหวะการออกเสียงในบางตอนทำเสียงสูงเสียงต่ำหรือเปลี่ยนระดับเสียงให้เหมาะกับอารมณ์หรือเนื้อหาในตอนนั้น ๆ

                ๔.  สบตากับผู้ฟังให้ทั่วถึง เพื่อแสดงความสนใจต่อผู้ฟังหรือสังเกตความสนใจของผู้ฟังด้วย แสดงออกทางแววตา สีหน้าและท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาและอารมณ์  หากต้องมีแผ่นกระดาษสำหรับช่วยจำ ก็ควรใช้แผ่นกระดาษที่ไม่ใหญ่นัก ไม่ยับยู่ยี่ หรือริมกระดาษไม่เรียบร้อย ควรถึงในลักษณะไม่เกะกะนัยน์ตา และสามารถอ่านได้สะดวก

                ๕.  กล่าวปฏิสันถาร กล่าวอารัมภบทในลักษณะที่เรียกร้องความสนใจ สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ฟัง และกล่าวสรุปให้ประทับใจผู้ฟัง (นิพนธ์  ศศิธร และคณะ.  ๒๕๓๓ : ๑ – ๘)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s