ประเภทของการพูดบรรยาย

                การพูดบรรยายในที่นี้จะขอแบ่งเป็น ๒ ประการ คือ การพูดบรรยายเหตุการณ์ และการพูดบรรยายเรื่องราว

                ๑.  การพูดบรรยายเหตุการณ์   การพูดบรรยายเหตุการณ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ

                                ๑.๑  การบรรยายเหตุการณ์สำคัญทั่ว ๆ ไป เช่น เหตุการณ์ในการทำสงครามยุทธหัตถี เหตุการณ์ในวันสถาปนาราชวงศ์จักรี  เป็นต้น

                                ๑.๒  การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ซึ่งหมายถึงการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ     ที่ผู้บรรยายได้ประสบด้วยตนเอง

                .  การพูดบรรยายเรื่องราว

                                การพูดบรรยายเรื่องราว หมายถึงการบรรยายเรื่องต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป เช่น การบรรยายเรื่องเกี่ยวกับลักษณะและธรรมชาติของสัตว์ การเล่านิทานและการเล่าประวัติบุคคล เป็นต้น

(นิพนธ์  ศศิธร และคณะ.  ๒๕๓๓ : ๑ – ๘)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s