การพูดในที่สาธารณะ

ขอขอบคุณที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=zYyUSkNbWvk

Advertisements

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

ขอขอบคุณที่มา http://www.youtube.com/watch?v=NC7OYcMNsQw

ตัวอย่างการพูดบรรยาย

ขอขอบคุณที่มา http://www.youtube.com/watch?v=EWxn7Ygqk6o